Régi gyümölcsfajták

Tervek

Létesítsünk tankerteket a Kárpát-medencében!

(gyulai modell)

Kiindulás: 1-2 olyan érdeklődő, aktív ember szükséges aki fontosnak tartja a kertészkedést, és kedveli a régi, híres gyümölcsök kiskerti termesztését.

 

Gyakorlati lépések:

  1. El kell kezdeni a munkát a saját tulajdonú kis kertünkben vagy egy barátunk kertjében saját anyagi erőnkkel. Ezzel párhuzamosan létre kell hozni egy Baráti Kört. Ebbe bekapcsolandó néhány olyan felnőtt, akár idősebb személy, aki még ismer kertészeti módszereket, esetleg a foglalkozása gyakorlati ismeretekkel jár (pl. kertész az illető). Ehhez jön a fiatalok bevonása.
  2. Meg kell nyerni a munkának helyileg a városvezetést, a történelmi egyházakat, az iskolákat, alapítványokat.
  3. Létre kell hozni egy kis közcélú tankertet (városi vagy egyházi tulajdonú lehet). Jó megoldás a „Tündérkert” létesítése is. A múltunk jó példákat mutat erre, hiszen régen ezt tették a kántortanítók, lelkészek, plébánosok, iskolák.
  4. Az érdeklődők magánkertjeibe is vigyük be a munkálkodást. Vállaljuk az elhagyott kertek művelését tancélosan és a gyümölcs megosztása fejében.
  5. A gyakorlati gyümölcskertészeti tevékenység fogja át a teljes spektrumot! Tanítani kell és gyakorolni a szaporítást (oltás, szemzés, átoltás stb.), a növényvédelmet (a biológiai módszereket is), a gyümölcsök felhasználását, a helyes ökológiai szemléletet. Oltóvesszőket kell gyűjteni, kérni és küldeni a Kárpát-medence létesülő tankertjeibe. Mindehhez jó eszköz az internet.
  6. A diákok, a szüleik és az iskolák bekapcsolása kívánatos (l. a Tündérkert mozgalmat is!). Valamikor eljöhet az az idő, amikor az általános iskolákban a gyakorlati ismeretek keretében kertészkedést is újra oktatnak, mint azt régen tették.
  7. A későbbiekben érdemes más törekvésekhez is csatlakozni. Így például ki kell találni a helyi termelő és a helyi fogyasztó közvetlen kapcsolatának módozatait (hogy ne csak ausztriai, olasz vagy spanyol gyümölcsöt együnk!).
  8. Csatlakozzunk állami, kormányzati programokhoz, ha azok megfelelőek, ill. célozzunk meg jó pályázatokat!